Enskilda avlopp

Områden vi täcker är Eskilstuna, Katrineholm och Kungsör med omnejd.
Tjänster

Enskilda avlopp

Alla bostäder oavsett om det är året-runt-boende eller en sommarstuga behöver på ett eller annat sätt ta hand om sitt avloppsvatten. Med avloppsvatten menas både WC och/eller BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten). Är fastigheten inte kopplat till det kommunala avloppsnätet är ofta ett ensklit avlopp.

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för stora avloppsanläggningar som t ex gruppbostäder, campingplatser etc.
Ett fullt fungerande enskilt avlopp i sin enklaste form består av en slamavskiljare och efterföljande biologisk rening, vilket kan bestå av en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Alternativt en biobädd där hela reningsprocessen är inbyggd i en tank.

Omkring 160000 fastigheter har enbart slamavskiljare, vilket faktiskt är olagligt. Utan efterföljande reningssteg släpps det orenade vattnet direkt ut i naturen, vilket kan vara skadligt för både din och dina grannars hälsa. Den största anledningen till otjänligt dricksvatten ur grävda dricksvattenbrunnar är fekala bakterieföroreningar.

Så har du enbart en slamavskiljare eller trekammarbrunn idag så räcker det inte för att uppfylla kraven.
Kontakta oss för mer info och vägledning.
Vid mer frågor så kan man kolla in på vaguiden där vi även finns listade över utbildade aktörer.

Våra Partners