Schaktning

Områden vi täcker är Eskilstuna, Katrineholm och Kungsör med omnejd.
Tjänster

Schaktning

Ett välgjort markarbete bör betraktas som en god investering. Ni får en grund som garanterat förblir lika stabil och hållbar i många decennier framöver. Vi har både erfarenhet och kapacitet att hjälpa er. Vi utför alla typer av schaktning och känner till samtliga krav som ställs på olika typer av anläggningar samt håller koll så att de alla uppfylls.

Oavsett om ni ska lägga husgrund, göra rum för en pool, bygga en friggebod eller annan typ av byggnation så är underarbetet och alla förberedelser oerhört viktiga. Har man inte tid, kunskap eller kapacitet för ett ordentligt arbete på egen hand rekommenderar vi därför alla att ta in professionell hjälp för arbetet.

 

Vad innebär schaktning?

Schaktning är en typ av markarbete som görs i syfte att förbereda marken inför en kommande byggnation på området, framförallt för att skapa en plan och fast yta att börja bygga på. I samband med schaktningsarbetet passar man också på att göra rum för VA-ledningar, dräneringsrör liksom andra eventuella installationer och kablar som sedan ska komma på plats under mark. Jobbet kräver både kunskap och erfarenhet samt tyngre former av utrustnin

Vart tar schaktmassorna vägen?

Vid en schaktning kommer stora jordmassor att behöva förflyttas. Ibland kan man återanvända stora delar för återfyllnad och i somliga fall kan jorden användas för att fylla ut andra ytor på tomten. Om vi bedömer att det inte går tar vi givetvis hand om den överflödiga massan och forslar bort den till lämplig plats. Var noga med att kontrolera om det finns ifrastruktur i marken. Undvik avgrävningar med ledningskollen. AMIH Entreprenad AB är en gratis tjänst.

Våra Partners